Oferujemy wykonanie projektów budowlanych związanych z wnętrzami lokali użytkowych, usługowych i handlowych. 

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu lokali w centrach handlowych spełniających wymagania projektu budowlanego na pozwolenie na budowę.

Współpracujemy ze specjalistami z odpowiednimi uprawnieniami z branży architektury, konstrukcji, wentylacji, klimatyzacji, instalacji sanitarnych, p.poż. aby Wasz projekt mógł być wykonany w ramach jednej pracowni.

Projekt zakańczamy w momencie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody Administratora centra handlowego/właściciela lokalu na rozpoczęcie prac budowlanych. 

 
Cena projektu budowlanego zależna jest od wielu czynników i ustalamy ją wraz ze wszystkimi zaangażowanymi projektantami branżowymi, po spotkaniu informacyjnym w naszym biurze.
Zapraszamy do kontaktu. 602-193-384